O společnostech Služby Reference SSO a kompostárny Kontakt

 

 

 Sběrná střediska odpadů

V oblasti přípravy a realizace sběrných středisek odpadů ( SSO) zajišťujeme:

  • Konzultace k výběru staveniště s ohledem na minimalizaci investičních nákladů
  • Studie využití území s návrhem dispozičního řešení a kvalifikovaným odhadem nákladů sloužící ke vstupnímu jednání s orgány obce s hlavních DOSS
  • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby od územního rozhodnutí po realizační projekt    v rozsahu dle zákona 183/2006 Sb.
  • Projednání této dokumentace s DOSS a STDI, zajištění vydání přísl. správních rozhodnutí
  • Zprostředkování  zpracování žádosti o dotace z OP SFŽP
  • Spoluúčast při výběrovém řízení na dodavatele stavy a kvalifikované posouzení cenových nabídek
  • Výkon funkce TDI a AD v průběhu výstavby
  • Zajištění kolaudace stavby
  • Zajištění vydání souhlasu s provozem zařízení dle zákona 185/2001 Sb. popř. zákona 83/2002 Sb.

 


© 2014 SunDesign